Avgångsvederlag

Ett avgångsvederlag är ett avtal om ersättning när din tjänst upphör. Det gäller inte ersättning för tidigare utfört arbete. Däremot räknas till exempel så kallade "stanna-kvar" bonus och liknande också som ett avgångsvederlag. Även om du får din ersättning insatt i en pensionslösning, kan detta räknas som ett avgångsvederlag.

Under tiden med avgångsvederlag behöver du inte var anmäld som ersättningssökande på arbetsförmedlingen. Du behöver dock anmäla dig på arbetsförmedlingen för att skydda din SGI hos Försäkringskassan. Anmäl dig därför på arbetsförmedlingen första dagen efter det att din anställning upphört.

Ersättning om man fått ett avgångsvederlag.

Omräkning av ditt avgångsvederlag

Ett avgångsvederlag är en summa pengar som din arbetsgivare betalar till dig när din anställning upphör. Alla summor du får räknas samman, det vill säga oavsett om du får en utbetalning eller flera och oavsett vad din arbetsgivare benämner ersättningen. Den sammanlagda summan delas med din månadslön och detta motsvarar sedan viss tid som räknas som arbetad tid.

Avgångsvederlag är arbetad tid

Eftersom tiden med avgångsvederlag motsvarar arbetad tid, är det inte möjligt att samtidigt få ersättning från oss på a-kassan. Om du får ett längre avgångsvederlag, får du dock inte någon avstängning om du sagt upp dig själv. Får du däremot ett avgångsvederlag som är kortare än fyra månader, kan det ändå bli fråga om en utredning om du sagt upp dig själv. I dessa fall är rättsläget oklart och du bör kontakta oss om det gäller i ditt fall.

Har du blivit varslad eller förs det diskussioner om avgångsvederlag eller överenskommelser?

Du kan alltid ringa oss eller skriva till oss och ställa dina frågor om detta. Vi får inte ge dig något beslut innan du blir arbetssökande men vi kan diskutera din situation och tala om vad som kan hända i olika fall. Det är särskilt viktigt att du hör av dig till oss om du fått en annan form av avgångsvederlag än ett belopp motsvarande visst antal månader med grundlön. 

Avtal om avgångsvederlag

Det är alltid a-kassan som räknar ut under hur lång tid ditt avgångsvederlag motsvarar arbetad tid. Det gör vi genom att dela den totala summan på avgångsvederlaget med din månadslön. Om ditt avtal anger visst antal månader med den månadslön du tidigare haft, kan du räkna med att det är den tid som gäller. Finns det någon skillnad mot din månadslön, arbetade tid eller om det inte finns någon tid angiven på ditt avtal, är det bäst att du skickar in avtalet till oss så snart som möjligt. Detta för att vi ska kunna tala om hur lång tid vi beräknar att avgångsvederlaget sträcker sig. Under den tid du har avgångsvederlag behöver du inte skicka in några uppgifter till oss. Däremot bör du vara anmäld på arbetsförmedlingen för att skydda din SGI (sjukpenninggrundande inkomst) hos Försäkringskassan.

Du kan läsa mer om hur du skyddar din SGI på Försäkringskassans hemsida.

Ömsesidig överenskommelse

Om du har en skriftlig överenskommelse med din arbetsgivare om att din anställning avslutats, men ni inte kommit överens om ett avgångsvederlag, görs en bedömning i varje enskilt fall. Det kan bli fråga om en avstängning om vi bedömer att avtalet kan jämställas med att du sagt upp dig själv.

Arbetslös efter tid med avgångsvederlag

Om du är arbetssökande efter tiden med avgångsvederlag, beräknar vi din ersättning från det att du söker ersättning. Du bör anmäla dig på arbetsförmedlingen direkt när du blir arbetssökande. Anmäld dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen senast den dagen du söker ersättning ifrån.

Arbetsbefriad under anställningen

När du är arbetsbefriad är du fortfarande anställd. Det innebär att du inte kan få ersättning under den tid som du fortfarande har kvar din anställning. Om du skulle vara arbetslös efter denna tid, kommer vi att räkna det som om du varit helt närvarande på din tjänst fram till den första arbetslösa dagen.

Läs mer Visa mindre