Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Arkiv

Sänkt karenskrav

2021-12-16

Riksdagen har beslutat att tillfälligt sänka karenskravet från 6 dagar till 2 dagar. Detta gäller under perioden 3 januari 2022 till 2 januari 2023.

Tar ditt arbete slut när året tar slut?

2021-11-29

Det viktigaste du ska göra är att anmäla dig på arbetsförmedlingen första arbetslösa dagen. Du kan sedan logga in på Mina Sidor hos oss och göra en ansökan om ersättning.

Du lämnar alla uppgifter på "heder och samvete"

2021-11-29

Det är du själv som bär det största ansvaret för din ansökan genom att lämna uppgifter i ditt ärende. Men vi får också uppgifter direkt från till exempel arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och vi kan även hämta in uppgifter från till exempel...

Arbetssökande aktiviteter samt söka tjänster

2021-11-29

Som arbetssökande måste man göra allt vad man kan för att komma ur arbetslösheten. I detta ligger båda att man ska göra olika former av arbetssökande aktiviteter såsom att skriva CV och kontrollera arbetsmöjligheter i nätverk och hos tidigare arbe...

Vill du veta mer om oss?

2021-04-29

Nu finns vår årsredovisning för 2020 under fliken "Om oss".