Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Vi höjer inte avgiften!

2024-06-05

Kassans stämma har beslutat att behålla avgiften på 140 kronor även nästa år.