Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Aktivitetsrapportera till arbetsförmedlingen

2023-02-02

När du är arbetssökande är det viktigt att du efter varje månad skickar in din aktivitetsrapport till arbetsförmedlingen. Den måste ha kommit in till arbetsförmedlingen senast den 14:e i varje månad.