Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Fokus på handläggning

2023-06-19

Våra öppettider under sommaren är 9-11 och 13-14 måndag till fredag. Tiderna gäller under veckorna 26 till och med 35 2023.

Vi fokuserar på att se till att utbetalningarna kommer i tid. Telefontiderna begränsas därför under sommaren. Vi hoppas ni har förståelse för detta.