Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Anmäl dig på arbetsförmedlingen

2023-06-02

Tänk på att alltid anmäla dig på arbetsförmedlingen första dagen du inte har en sysselsättning på heltid. A-kassan kan aldrig betala ut ersättning för dagar då man inte varit anmäld på arbetsförmedlingen till a-kassan.