Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Kom ihåg att aktivitetsrapportera!

2023-08-30

När du är arbetssökande är det viktigt att du kommer ihåg att efter varje månad skicka in din aktivitetsrapport till arbetsförmedlingen. Du kan skicka in denna till arbetsförmedlingen mellan den 1-14 i varje månad men inte senare än den 14:e.