Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Kallelse till stämma

2023-05-15

Ombuden till kassans föreningsstämma kallas till ordinarie stämma måndagen den 29 maj 2023 klockan 11.00 i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm.

Vid frågor mejla till fragor@ffakassan.se