Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Blir du arbetslös till sommaren?

2023-05-15

Om du blir arbetslös ska du alltid anmäla dig på arbetsförmedlingen första dagen efter det att din anställning upphört. Det innebär att det är första dagen efter det att din uppsägningstid tagit slut. Du anmäler dig via arbetsförmedlingens hemsida.