Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Nya regler gällande företagande 1/1 2024

2023-12-13

De nya reglerna innebär att om du har fått ett beslut om vilande företag från oss och du väljer att återuppta verksamheten den 1 januari 2024 eller senare, behöver du vara verksam i företaget i minst tre år för att du ska kunna lägga verksamheten vilande igen. 

Från årsskiftet är det inte längre möjligt att marknadsföra verksamheten under tid med ersättning från oss.