Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Spara alla dina ansökninghandlingar

2023-06-02

Tänk på att du måste kunna visa vilka arbeten du sökt under din tid som arbetssökande. Detta gäller både till arbetsförmedlingen och till oss.